เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

สร้างระบบนิเวศน์ของอาหาร (พืชผัก) ในรูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน

Week 6

ในสัปดาห์นี้พี่ปังปอนด์ พี่ออสติน และพี่เพชร คิดที่จะปลูกผักขายเพื่อจะหาเงินเข้าห้องเรียนของตนเองค่ะ โดยผักที่ปลูกจะเป็นผักสลัด ผักชีและผักบุ้ง


ตัวอย่างชิ้นงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น