เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

สร้างระบบนิเวศน์ของอาหาร (พืชผัก) ในรูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน

Week 1


 ในสัปดาห์แรกของการเปิด Quarter 3  พี่ๆ ม 2 ได้เริ่มวางแผนการปลูกผักและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอน ในวันอังคารซึ่งเปิดเรียนวันแรก

  ในวันพฤหัสบดี พี่ๆ เริ่มการปลูกผักในแปลงของตนเอง โดยบางคนเตรียมแปลงไว้ตั้งแต่วันอังคาร และบางคนเตรียมในวันนี้ ซึ่งพี่บางคนได้นำผักมาปลูกเอง บางคนปลู่กผักที่มีในโรงเรียน เช่น 
พี่ติ "ครูครับตอนนี้ผมปลูกเรดโอ๊ตนิดเดียว ผักที่เตรียมไว้ตอนปิดเทอมยังไม่โตพอจะนำมาปลูกครับ" 
พี่มายด์ "ผักที่หนูเพาะไว้ มะเขือเทศ ต้นยังเล็กมากค่ะ รอให้โตจะนำมาปลูกเพิ่มค่ะ"
  
 

ตัวอย่างช้ินงาน 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น