เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

สร้างระบบนิเวศน์ของอาหาร (พืชผัก) ในรูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน

Week 5

 ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ดูแลผักของตนเอง พร้อมทั้งปลูกผักเพิ่มเติมในตะกร้า โดยแบ่งกลุ่มปลูก พร้อมทั้งนำฟางมาปกคลุมบริเวณที่ปลูกมะเขือ และผักหลายชนิดได้ออกดอกผลให้เริ่มดีใจบ้างแล้วค่ะ
 


 

ผักที่อยู่ในแปลงเริ่มเก็บรับประทานได้แล้ว และบางคนก็ปลูกผักในแปลงเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ว่าง

ตัวอย่างชิ้นงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น