เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

สร้างระบบนิเวศน์ของอาหาร (พืชผัก) ในรูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน

Week 2

สัปดาห์ที่ 2

ในสัปดาห์นี้พี่ ๆ ม.2 ได้ดูแลแปลงผักของตนเอง รดน้ำ พรวนดิน และบางคนก็ปลูกผักเพิ่มในแปลง
ในวันอังคารพี่ๆ ได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับเพาะเห็ด และปลูกผักในบริเวณรอบๆ แปลง


 
 
 วันศุกร์พี่ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า และเห็ดขอน โดยแต่ละคนมีคำถามมาถามวิทยากร (น้าและแม่พี่โอ๊ต ม.3)
 
 

ตัวอย่างชิ้นงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น