เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

สร้างระบบนิเวศน์ของอาหาร (พืชผัก) ในรูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน

Week 4

 ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ดูแลแปลงผักและเห็ด
โดยเราได้เห็นผลผลิตที่งอกงามและขายได้แล้ว

 


เห็ดนางฟ้าในสัปดาห์นี้ได้ขายแล้วประมาณ 1 กิโลกรัม
ส่วนเห็ดขอนพี่ปังปอนด์แนะนำว่าให้ปาดถุงและเริ่มเห็นผลผลิตเห็ดในสัปดาห์นี้เช่นกันค่ะ ชิ้นงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น